Type basisaanbod

Voor wie?

  • Voor normaal begaafde kinderen, die om één of andere reden af te rekenen hebben met ernstige leermoeilijkheden (leerstoornis) waardoor ze het curriculum Basisonderwijs niet kunnen volgen.

Dagelijks schoolleven

  • Het kind wordt opgenomen in een schoolstructuur die aanzienlijk verschilt van het jaarklassensysteem in de gewone lagere school. In onze school vormen kleine groepjes de basis van de schoolstructuur. Deze worden samengesteld volgens het peil dat de kinderen behalen voor TAAL (spreken, lezen, schrijven) en REKENEN. De bedoeling is om een taalgroep zo homogeen mogelijk te maken.
    De taalgroep is de vaste klasgroep.
    Voor de rekenles wisselen de kinderen van groep. Bijgevolg kunnen kinderen door meerdere leerkrachten begeleid worden. We ervaren dat de leerlingen er wel bij varen.
  • Binnen onze klasgroepen hebben de kinderen niet altijd dezelfde leeftijd.
  • Het gebeurt dat een kind zulke vorderingen maakt dat het zelfs in de loop van een schooljaar kan overgaan naar een hogere klasgroep.
Lees meer in onze infobrochure Type Basisaanbod

Ons onderwijs is Realiteits- en Ervaringsgericht.

Kinderen moeten ondervinden dat de schoolse bezigheden hun oorsprong, voortzetting en praktisch nut vinden in hun eigen, dagelijkse leefwereld. Dan pas worden ze voldoende gemotiveerd om hun eigen (leer)moeilijkheden te overwinnen. Dan wordt ook de leergierigheid van het kind gewekt.

Kinderen die extra individuele hulp nodig hebben, kunnen door de logopedist, de kinesist, de orthopedagoog en/of de Blio begeleid worden in individuele- of groepssessies, naargelang het nodig blijkt.

Speelleerklas

Sommige leerlingen zijn op 6 jaar niet schoolrijp om naar het eerste leerjaar over te stappen. Om deze kinderen op te vangen hebben wij onze SPEELLEERKLAS.

Het is een brugklas tussen de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar. Het kind ontwikkelt een positief zelfbeeld en blijft gespaard van negatieve ervaringen zoals …”’t Is te moeilijk”., “ Ik kan niet volgen.”, ….
Deze leerlingen worden zeer frequent geëvalueerd over hun schoolse vorderingen. Als er zich dan vragen of problemen voordoen, worden de ouders meteen op de hoogte gebracht.
Na 1 jaar speelleerklas wordt grondig nagegaan en besproken hoever het kind nu staat. De ouders krijgen een gefundeerd advies i.v.m. de mogelijke overgang naar het 1ste leerjaar, of het blijven volgen van speciaal aangepast onderwijs.

Sociale media

Volg ons op Facebook.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.