Type 9

Voor wie?

  • Voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben. Onze autiwerking is dubbel. Enerzijds moeten we de omgeving aanpassen voor de leerlingen met autisme. Anderzijds leren we hen vaardigheden aan om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Dagelijks schoolleven

  • Binnen onze school kunnen we, afhankelijk van de zorgvragen van de leerling, op twee manieren ondersteuning aanbieden aan onze leerlingen met autisme.


Lees meer in onze infobrochure Type 9

1. De geïntegreerde werking type 9 (De leerling type 9 volgt les in het basisaanbod samen met kinderen zonder autisme)

Het kind wordt opgenomen in een schoolstructuur die aanzienlijk verschilt van het jaarklassensysteem in de gewone lagere school. In onze school vormen kleine groepjes de basis van de schoolstructuur. Deze worden samengesteld volgens het peil dat de kinderen behalen voor TAAL (spreken, lezen, schrijven) en REKENEN. De bedoeling is om een taalgroep zo homogeen mogelijk te maken. De taalgroep is de vaste klasgroep. Voor de rekenles wisselen de kinderen van groep. Bijgevolg kunnen kinderen door meerdere leerkrachten begeleid worden. We ervaren dat de leerlingen er wel bij varen.

Binnen onze klasgroepen hebben de kinderen niet altijd dezelfde leeftijd.

Het gebeurt dat een kind zulke vorderingen maakt dat het zelfs in de loop van een schooljaar kan overgaan naar een hogere klasgroep.

Kinderen type 9 krijgen, binnen het type basisaanbod (= geïntegreerde werking) extra begeleiding van de coördinator type 9. Dit kan zowel op kind-, klas- en/of leerkrachtenniveau zijn. Ook kunnen deze leerlingen, naargelang het nodig blijkt, ondersteuning aangeboden krijgen van de logopedist, de kinesist, de orthopedagoog en/of de Blio in individuele- of groepssessies.

2. De autiklas (type 9 kleuter en lager onderwijs)

Binnen de autiklas bieden we voor de leerlingen een zo veilig mogelijk klimaat aan. Dit doen we door zoveel mogelijk de omgeving aan te passen door structuur, voorspelbaarheid, zintuiglijke en of ruimtelijke aanpassingen te creëren. Anderzijds geven we voor de leerlingen die het aankunnen, de ruimte om zich zoveel mogelijk te integreren in de maatschappij.

De leerlingen krijgen les in een aparte leeromgeving met een beperkt aantal leerlingen.

Er wordt voor iedere leerling een individueel handelingsplan opgesteld en gevolgd. De logo, kiné, ortho, Blio en coördinator type 9 bieden zoveel mogelijk ondersteuning aan om dit plan te kunnen uitvoeren. Deze ondersteuning kan individueel, in kleine groep of klassikaal zijn.

Sociale media

Volg ons op Facebook.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.