Inschrijven

Hoe?

  • Hoeveel leerlingen kan onze school opvangen? Scholen zijn verplicht om deze maximumcapaciteit kenbaar te maken.
  • Voor onze school werd de maximumcapaciteit door het schoolbestuur vastgelegd op 180 leerlingen.
  • Onze school heeft momenteel geen capaciteitsprobleem en kan alle leerlingen inschrijven.
  • Gedurende het hele schooljaar, dus ook na 1 februari, mag een kind in het buitengewoon onderwijs worden ingeschreven. Het kind dient wel te beschikken over een attest, uitgereikt door het CLB.

Info

Om inlichtingen in te winnen en in te schrijven kunt u op school terecht tijdens de schooldagen
van 09u00 – 12u00 en van 13u30 – 15u30.
Tel. : 011/54 03 25.
En tijdens de vakantie de eerste week van juli en vanaf 16 augustus van 09u00 – 14u00.

Sociale media

Volg ons op Facebook.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.