Ouderraad

Wie?

De ouderraad is een groep ouders die zich samen inzet voor de werking van de school en via allerhande activiteiten een extraatje wil bezorgen aan de kinderen.
Dit is onder andere een bijdrage voor de schoolreizen, een afscheidsreceptie voor de schoolverlaters, het onderhouden en uitbreiden van de speelplaats...

Werking?

De ouderraad tracht gezin en school nader tot elkaar te brengen en vergadert daarom éénmaal per maand.
Op de agenda van zo'n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie enz.

Deze vergaderingen gaan door op school. Belangstellenden zijn altijd welkom! Men kan contact nemen met de voorzitter of met de school.
In de Schoolraad zetelen ook afgevaardigden van de ouderraad.

Sociale media

Volg ons op Facebook.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.