TO-taal school

Limburgse partners slaan de handen in elkaar.

Project bereikt in eerste fase al 4000 Limburgse kinderen.

De diepteanalyse die aan de Staten Generaal voorafging, kon doen vermoeden dat leerkrachten in Limburg het noorden kwijt zijn. Niets blijkt minder waar. De Lerarenopleiding van hogeschool UCLL ging in september al aan slag met 11 Limburgse basisscholen om de taalvaardigheid van zo’n 4000 kinderen te verhogen. Daarin merken ze dat leerkrachten bijzonder gedreven zijn om doelgericht aan taal, een belangrijke hefboom in sociale gelijkheid, te werken in hun klas. Dankzij een financiële tegemoetkoming van de provincie zet het project TO-taal van de expertisecel ‘Education for All’ van UC Leuven-Limburg een lerend netwerk op tussen deze scholen, waarin leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren uit het gewoon en buitengewoon onderwijs zich verenigen om het onderwijs samen sterker te maken.

“Limburgers moeten het zelf doen”
Ongeveer een jaar geleden gaf minister van Onderwijs Hilde Crevits aan dat ze het Limburgse onderwijs wou ondersteunen, maar dat het initiatief wel van de Limburgers zelf moest komen. Kristof Das van de Lerarenopleiding UCLL in Hasselt: “Dat hebben we ons als lerarenopleiding geen twee keer laten zeggen. Met de ondersteuning van de Provincie Limburg lanceerden we ‘TO-taal’, een project dat de taalvaardigheid van kinderen in Limburgse basisscholen verhoogt. Zowel scholen uit de mijngemeenten, zoals VBS Meulenberg uit Houthalen-Helchteren en De Springplank uit Heusden-Zolder, als andere scholen schreven zich in. De inschrijvingen voor deelname aan het project kwamen lang voor de Staten Generaal binnen. Dat betekent dat leerkrachten en directies héél goed weten wat hun prioriteit is. We zien in deze scholen een hartverwarmend engagement en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van elk kind.”

Taal als prioriteit
Waarom de focus op taal? Projectmedewerker Liesbeth Alaerts: “Resultaten uit PISA en TIMMS-onderzoek tonen aan dat taalverwerving het proces van wiskunde- en wetenschapsverwerving mee bepaalt. We verbinden taalbeleid aan thema’s als kansarmoede, diversiteit en verwachtingen van leerkrachten. Zo bieden we een krachtig antwoord dat voordelen en kansen oplevert voor alle leerlingen. ”De deelnemende scholen ervaren duidelijk de complexiteit en de genuanceerdheid van het taaldebat. Breed inzetten op het beleidsvoerend vermogen is uiterst belangrijk om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen. Daarom ligt bij ons het accent op taalbeleid. We ondersteunen in visieontwikkeling en principes om samen duurzaam school te maken, waarin leerlingen, ouders, leerkrachten en directie samen verantwoordelijkheid opnemen voor het leerproces. Deze totaalbenadering van onderwijs en de hefboom die taal kan zijn verklaart dadelijk ook de naam van het project: TO-TAAL

Aanpak
Tijdens het schooljaar 2016-2017 zet de lerarenopleiding van Campus Oude Luikerbaan in Hasselt met 11 Limburgse basisscholen een zgn. ‘lerend netwerk’op. Projectmedewerker Tine Bos: “Krachtig onderwijs maken is de verantwoordelijkheid van iedereen. Minister Crevits zegt dat Limburgers het zelf moeten doen. Wij vertalen dat graag naar ‘Limburgers moeten het samen doen’. Daarom slaan we met de Limburgse partners de handen in elkaar: de Provincie, Lerarenopleidingen Banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren van UCLL, ondersteuners van de pedagogische begeleidingsdienst en de scholen werken samen om de kwaliteit te verhogen. Dit resulteert in een lerend netwerk, intervisies, studiedagen en coaching op de werkvloer, zodat scholen op hun beurt het taalbeleid in hun school kunnen versterken. Samen creëren we tijd voor wat écht wezenlijk is: effectieve leertijd vergroten en structureel tijd maken voor overleg zodat leerkrachten het over taal en hun eigen professionalisering kunnen hebben. Directeur Geert Wauters van basisschool De Beerring getuigt: “Wij hebben altijd voor taal gekozen en beseffen dat dat tijd kost. We ondersteunen leerkrachten, creëren tijd en hebben met ons hele team een taalbeleid uitgewerkt. Dat is onze verantwoordelijkheid in Beringen en onze prioriteit.” Directies in dit project schrappen in taakbelastingen leggen de focus op het talige. Het beleidsvoerend vermogen van deelnemende scholen durft kijken naar de noden van het gehele leerkrachtenteam, de kinderen én ouders.

Lage drempel
De financiële steun van de Provincie en de verzamelde ervaring en kennis die UCLL als hogeschool kan aanbieden, zorgen er voor dat de drempel voor deelname aan het project laag lag. Er lopen ook aanvragen van secundaire scholen binnen. Kristof Das: “Alle Limburgse scholen meenemen in dit verhaal was niet werkbaar. Daarom organiseren we op 23 mei een open studiedag om van elkaars verhalen en proces te leren. Ook maken we na afloop van het project een inspiratiegids op basis van de ervaringen en eindresultaten die werden gerealiseerd met de deelnemende scholen. Deze gids zal eind augustus beschikbaar zijn voor alle Limburgse scholen. Want goed onderwijs is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het materiaal dat door ons wordt ontwikkeld, zal daarom gratis voor iedereen beschikbaar zijn.”

Over hogeschool UC Leuven-Limburg
Hogeschool UC Leuven-Limburg is ontstaan uit de hogescholen KHLeuven, KHLim en GroepT (lerarenopleidingen). Het is de ambitie van de hogeschool om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven te onderhouden. Door de samenwerking en integratie kan er meer ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de samenwerking een van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.

De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en technologie’ en ‘Gezondheid en welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks-en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers.

Meer info op www.ucll.be.

Filmpje

Deze basisscholen nemen deel aan het project en maken taal hun prioriteit en hefboom in gelijke onderwijskansen:

 • De Heppening, Leopoldsburg
 • De Kloken Trootrakkers, Kortessem
 • De Springplank, Heusden Zolder
 • De Beerring, Beringen
 • VBS Meulenberg, Houthalen
 • Aan de Basis, Smeermaas
 • VBS, ’t Bieske, Gellik-Lanaken
 • Sint-Mauritius, Bilzen
 • Jan Rosier, Lanaken
 • Eymardschool, Lommel
 • De Zonnestraal, Tongeren

Sociale media

Volg ons op Facebook.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.