CLB

Wie?

Om de ontwikkeling van jullie kinderen maximaal te ondersteunen en een veilige leeromgeving te waarborgen, werkt onze school samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB). Samen met het VCLB proberen we een antwoord te bieden aan moeilijkheden of zorgen die zich aandienen.
Op basis van bezorgdheden van jullie, ouders, of onze leerkrachten, kan het VCLB ondersteunend werken.
Het VCLB werkt vraaggestuurd, het kan dus pas helpen als ouders, leerkrachten of kinderen iets vragen. De ondersteuning en begeleiding die het VCLB biedt, is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.
Bij het VCLB kan je terecht met vragen over het leren en studeren van je kind, maar ook met vragen over gezondheid, welbevinden en studiekeuze. .

Info

VCLB NOORD-OOST-LIMBURG
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Grauwe Torenwal 11 - 3960 BREE - 089 46 97 30

http://www.vclblimburg.be

Sociale media

Volg ons op Facebook.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.