• Welkom op onze website
  • Eymardschool 2
  • Eymardschool 3
  • Eymardschool 4
  • Eymardschool 5

 
Welkom

In de EYMARDSCHOOL wordt onderwijs verstrekt aan kinderen, die om één of andere reden in de gewone lagere school niet kunnen volgen. Het is een vrije gemengde basisschool. In 1967 werd ze opgericht als een autonome school voor Buitengewoon Lager Onderwijs.

Het is een school voor:

  • Jongens en meisjes van 2,5 tot 13 jaar
  • Type Basisaanbod : voor normaal begaafde kinderen, die om één of andere reden af te rekenen hebben met ernstige leermoeilijkheden (leerstoornis) waardoor ze het curriculum Basisonderwijs niet kunnen volgen.
  • Type 9 : voor kleuters en kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben.
  • GON : in het geïntegreerd onderwijs (GON) volgen leerlingen met een beperking de lessen in een school voor gewoon onderwijs. Dat gebeurt met behulp van GON-begeleiding vanuit de EYMARD-school voor buitengewoon onderwijs.
 

» Laatste nieuwsberichten

UPDATE: Zaterdag 30 mei 2020

 

Onze inschrijvingen starten weer op. Voor alle geïnteresseerden die onze schoolwerking willen leren kennen, kunnen een eerste voet in onze school zetten via deze filmpjes. Hierin maak je kennis met onze werking van:

Basisaanbod:
https://youtu.be/R2O5LyNx0Hc…

Type 9, leerlingen met autisme:

https://youtu.be/_Q6bJfZsWRA…

 

Welkom!

 

UPDATE: Vrijdag 22 mei 2020

 

Beste ouders,

De minister van onderwijs legt een uitgebreider plan van heropstart voor aan de Nationale Veiligheidsraad en de GEES. De evaluatie van de eerste heropstart was positief, ook de versoepeling naar grotere aantallen voor de opvangbubbels van het kleuteronderwijs dragen bij tot de vraag om meer leerlingen naar school te halen.

Ik deel hier graag de informatie voor buitengewoon onderwijs: De keuze ligt bij de scholen om in de mate van het mogelijke en gelet op de beperkingen van het leerlingenvervoer veilig uit te breiden.

Voor het buitengewoon onderwijs waren we verplicht om bij de eerste heropstart van 15 mei voorrang te geven aan opvang en daarna pas te bekijken of er nog leerlingen veilig naar school konden komen. Wij konden toen enkel de veiligheid garanderen voor de opvang en hebben de opvangmogelijkheden uitgebreid volgens de noden van alle ouders die we ontvingen uit onze bevraging van begin mei.
Wij wachten op verdere informatie of deze visie nog geldt en wat er voor de volgende fase van heropstart concreet van de veiligheidsmaatregelen wordt verwacht. Pas dan kunnen wij u meedelen of er iets zal veranderen voor de huidige organisatie van onze school of niet.

Wij hopen op uw begrip.

 

 

 

 

 

 

 

 

'De plezanten hof'

Een nieuw project op onze school

Lees meer

Schoolgegevens

De Eymardschool is een katholieke lagere school voor buitengewoon onderwijs. Voor kinderen van type Basisaanbod en type 9.

Eymardschool
Oude Diestersebaan 5
3920 LOMMEL

Telefoon: 011/54.03.25
Fax: 011/54.76.96
Email: info@eymardschool.be
Contacteer de school

Onze Facebookpagina

Ligging School

Sociale media

Volg ons op Facebook.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.